Zastępstwa w Akademii Rzemiosła przy Politechnice Opolskiej

Nauczyciel Nr. Lekcji Klasa Przedmiot Nauczyciel Zastępczy
BRAK ZASTEPSTWBRAK ZASTEPSTWBRAK ZASTEPSTWBRAK ZASTEPSTWBRAK ZASTEPSTW