Zapraszamy młodzież Szkoły Branżowej I Stopnia do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje, że wraz z Państwową Inspekcją Pracy przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu” . Konkurs adresowany jest do pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu oraz uczniów odbywających praktykę w zakładach rzemieślniczych. W tym roku odbędzie się dwudziesta edycja tegoż wydarzenia.Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Jak co roku konkurs odbędzie się w dwóch etapach:1. Etap regionalny odbędzie się w dniu 28 września 2022 r (środa) o godz. 10.00, w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55. (I piętro, sala im. E. Kantora) 2. Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 20 października 2022 roku, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.Zgłoszenia (załącznik nr 1, załącznik nr 3 oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku- ujęte w regulaminie ) prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej ul. Katowicka 55, 45-061 Opole do dnia 21.09.2022 r. Wszelkie pytania pod numerem tel. 77 454 31 73 ( Damian Ozorkiewicz) . Prosimy zgłaszać maksymalnie 5 uczniów z danej szkoły. Regulamin wraz z załącznikami został rozesłany do wszystkich szkół branżowych w województwie ale można również go otrzymać kontaktując się z Izbą.