Wyniki Egzaminów Zawodowych SESJA LATO 2023

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji lato 2023 przypada na dzień 31 sierpnia 2023 r. Wyniki dostępne będą w portalu zdającego od godz. 10.00

Wyniki sprawdzamy wchodząc na stronę www.portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl,  po zalogowaniu się na indywidualne konto.
W sprawie dyplomów zawodowych proszę kontaktować się ze szkołą po 7 września 2023 r.