Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie kelner i pracownik obsługi hotelowej

Turnus dokształcania teoretycznego w terminie 17.05-16.06.2021 r. w CKZ w Zielonej Górze, będzie odbywał się on line na platformie moodle. Na adres mailowy ucznia wysyłany zostanie link aktywacyjny do ww platformy.
Uczniowie będą realizowali zajęcia zdalne zgodnie z planem zajęć CKZ Zielona Góra, umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.zsipkz.zgora.pl oraz na https://edudziennik.pl/
Turnus dotyczy zawodów: kelner, pracownik obsługi hotelowej.