Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów klasy I B Branżowej Szkoły I stopnia w Opolu ( rok szkolny 2021/2022)

Informacja dla uczniów klasy I B, którzy uczą się w zawodach:

  1. Fryzjer
  2. Mechanik pojazdów samochodowych
  3. Cukiernik
  4. Sprzedawca
  5. Kucharz
  6. Monter sieci i instalacji sanitarnych
    W dniach od 02.11-30.11.2021 r. uczestniczą w stacjonarnych zajęciach na turnusie I stopnia dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników , w placówce CKZiU WZDZ w Opolu przy ul. Małopolskiej 18 ( Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego)- budynek D. W razie pytań proszę zgłosić się do sekretariatu szkoły, który mieści się na półpiętrze. Plan lekcji dostępny będzie na stronie wzdz: http://www.wzdz.opole.pl/ – zakładka szkoły- turnusy klasa I. Uczniowie , którzy uczestniczą w turnusie, zwolnieni są w tym czasie z zajęć dydaktycznych w szkole i praktyki u pracodawcy.