Technikum

Wniosek dla kandydata do Publicznego Technikum w Opolu – do pobrania

Technikum  ma 5-letni okres nauczania i podbudowę programową Szkoły Podstawowej.  Szkoła pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie certyfikatu  kwalifikacji zawodowej oraz  dyplomu  zawodowego po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których  prowadzi kształcenie. Szkoła współpracuje z Pracodawcami w celu nabywania przez uczniów umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu poprzez:

a) praktyki zawodowe;
b) staże uczniowskie;
c) klasy patronackie;
d) wyjazdy studyjne,
e) inne formy.

1)Technik  informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza,
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

2)Technik logistyk (333107), z innowacją zarządzanie produkcji oraz z innowacją wojskową,
SPL.01. Obsługa magazynów.
SPL.04. Organizacja transportu

3)Technik usług  fryzjerskich (514105),  z innowacją obsługa biznesu oraz z innowacją barber shop,
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
W technikum praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców.