Technikum

Wniosek dla kandydata do Publicznego Technikum w Opolu – do pobrania

Technikum  ma 5-letni okres nauczania i podbudowę programową Szkoły Podstawowej.  Szkoła pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie certyfikatu  kwalifikacji zawodowej oraz  dyplomu  zawodowego po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których  prowadzi kształcenie. Szkoła współpracuje z Pracodawcami w celu nabywania przez uczniów umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu poprzez:

a) praktyki zawodowe;
b) staże uczniowskie;
c) klasy patronackie;
d) wyjazdy studyjne,
e) inne formy.

1. technik informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza,

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

2. technik programista ( 351406 ), z innowacją security & hacking oraz z innowacją games and robots z wykorzystaniem różnych języków i metod programowania

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

3. technik robotyk (311413), z innowacją technologie robotów mobilnych oraz z innowacją systemy wizyjne

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08. Ekspolatacja i programowanie systemów robotyki

4. technik architektury krajobrazu (314202), z innowacją aranżacja wnętrz tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii oraz z innowacją florystyka-hortiterapia

RL.21.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22.Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu