Technikum

UWAGA ! PROWADZIMY NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 NA NOWY ZAWÓD W TECHNIKUM

Technik transportu kolejowego (311928)

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025:

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona będzie za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

Strona dla kandydata: https://opolskie.edu.com.pl/

Wniosek dla kandydata do Publicznego Technikum w Opolu – do pobrania

Technikum  ma 5-letni okres nauczania i podbudowę programową Szkoły Podstawowej.  Szkoła pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwia uzyskanie certyfikatu  kwalifikacji zawodowej oraz  dyplomu  zawodowego po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których  prowadzi kształcenie. Szkoła współpracuje z Pracodawcami w celu nabywania przez uczniów umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu poprzez:

a) praktyki zawodowe;
b) staże uczniowskie;
c) klasy patronackie;
d) wyjazdy studyjne,
e) inne formy.

1. technik informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza,

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

2. technik programista ( 351406 ), z innowacją security & hacking oraz z innowacją games and robots z wykorzystaniem różnych języków i metod programowania

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

3. technik logistyk (333107)

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

4. technik architektury krajobrazu (314202), z innowacją aranżacja wnętrz tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii oraz z innowacją florystyka-hortiterapia

RL.21.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22.Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

5. technik aranżacji wnętrz ( 311224)

BAW1 Wykonywanie i realizacja projektów aranżacji wnętrz

B.AW2 Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach obiektów architektonicznych

6. Technik transportu kolejowego (311928)

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych