Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 16-22.11.2020 r.

W tym roku ŚTP 2020 odbędzie się pod hasłem: nowa normalność. Ogólnie określony temat prowokuje do zadania wielu istotnych pytań: czym ma być nowa normalność i czy już w niej funkcjonujemy. Jak w nowej rzeczywistości wygląda organizacja? Czy regulacje prawne nadążają za zmieniającymi się okolicznościami i jakie korekty należałoby w nich ewentualnie wprowadzić?

W 2020 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to zbiór dziesiątek tysięcy wydarzeń,działań i konkursów każdego listopada, które inspirują miliony do odkrywania swojego potencjału jako przedsiębiorcy, jednocześnie rozwijając więzi i zwiększając współpracę w ramach ich ekosystemów.
Organizowany od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Źródło: Bim Kal PL