Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 4 września w Auli budynku nr 9 Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, II Kampus Politechniki Opolskiej, przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu.

O godz. 16.00 spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych szkoły Branżowej i Publicznego Technikum w Opolu.

O godz. 17.30 spotkanie z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych szkoły Branżowej i Publicznego Technikum w Opolu.