Rodzice

UWAGA ! PROWADZIMY NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 NA NOWY ZAWÓD W TECHNIKUM

Technik transportu kolejowego (311928)

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Rekrutacja do Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej do Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu i Publicznego Technikum w Opolu prowadzona będzie za pomocą platformy elektronicznej Vulcan.

Strona dla kandydata: https://opolskie.edu.com.pl/

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025:

kalendarz-roku-szkolnego-2020-21