Rekrutacja do Publicznej Szkoły Policealnej

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Policealnej Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej wciąż trwa!
Mamy jeszcze wolne miejsca !
Zadzwoń i dowiedz się szczegółów tel. 77 4007872
http:https%3A%2F%2Fakr.webd.pro%2Fstrona4/rekrutacja/

Szkoła kształci w zawodach:

1)Technik BHP (325509),
– BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

2)florysta (343203),
– OGR. 01 Wykonywanie kompozycji florystycznych.