Rekrutacja 2023/2024 START 15.05.2023 r.

Drodzy ósmoklasiści , do szkoły zapisujecie się poprzez link:

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/

Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną, po wypełnieniu zgłoszenia drukujecie podanie, podpisuje rodzic i kandydat i przynosicie do szkoły. Druga opcja to wysłanie wniosku przez profil zaufany.

https://opolskie.edu.com.pl