Rekrutacja 2022/2023 Technikum, Szkoła Branżowa, Szkoła Policealna

Drodzy ósmoklasiści , do szkoły zapisujecie się poprzez link https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/
Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną, po wypełnieniu zgłoszenia drukujecie podanie, podpisuje rodzic i kandydat i przynosicie do szkoły. Druga opcja to wysłanie wniosku przez profil zaufany.

https://opolskie.edu.com.pl

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice – to wyjątkowe miejsce dla uczniów chcących zgłębiać wiedzę, realizować pasje, zdobywać umiejętności i kompetencje oraz poszerzać swoje horyzonty myślowe w różnorodnych obszarach.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej funkcjonuje od 2020 roku jest jedyną w naszym regionie i w kraju szkołą publiczną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w kooperacji z Politechniką Opolską.

W skład Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej wchodzi:

  1. Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu
  2. Publiczne Technikum w Opolu
  3. Publiczna Szkoła Policealna w Opolu

W naborze na rok szkolony 2022/2023 do szkoły branżowej nie mamy minimalnych progów punktowych. Więcej informacji dot. regulaminów, procedur rekrutacji na stronie: http://akademiarzemiosla.opole.pl/rekrutacja/

 Komisja Rekrutacyjna do wszystkich typów szkół-przyjmuje od pn.-pt. w godzinach 8:00-15:30 ( w godzinach późniejszych po ustaleniu telefonicznym)

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej ul. Luboszycka 9
46-036 Opole

Tel.: 77 4007872, 77 4007277
Tel.: 759 587 915, 532 518 475


Kierunki kształcenia w Akademii są zgodne z Regionalną Strategie Innowacji Województwa Opolskiego a także na dopasowywanie programu do bieżących potrzeb otoczenia gospodarczego tak Opolszczyzny.

Co nas wyróżnia:

# Szkoła powołana przez Izbę Rzemieślniczą w kooperacji z Politechniką Opolską

# Siedziba Szkoły w Kampusie WEiZ PO w centrum Opola,

# każdemu uczniowi zapewniamy praktyki u czołowych pracodawców,

# Doposażanie pracowni szkolnych przez pracodawców,

# Kameralna atmosfera,

# Indywidualne podejście do każdego ucznia,

# Profesjonalna pomoc-psychologiczno-pedagogiczna,

#Kompleksowa opieka nad każdym uczniem,

# Wysokokwalifikowana kadra nauczycielska,

# wyjazdy integracyjne dla uczniów organizowane przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu

#praktyki i staże krajowe i zagraniczne,

# Rada Pracodawców Akademii,

# Wyjazdy studyjne do najlepszych pracodawców w kraju i za granicą,

# dostęp do Internetu dla każdego ucznia,

#profesjonalne sale informatyczne,

# Każdy uczeń nabywa umiejętności biznesowe dzięki fakultetom z pracodawcami,

# przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych,

# innowacje pedagogiczne realizowane wspólnie z pracodawcami

W Publicznym Technikum w Opolu- Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej na rok szkolny 2022/2023 prowadzimy  nabór do klas pierwszych
 w następujących zawodach:

1. technik informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza,

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

2. technik programista ( 351406 ), z innowacją security & hacking oraz z innowacją games and robots z wykorzystaniem różnych języków i metod programowania

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

3. technik robotyk (311413), z innowacją technologie robotów mobilnych oraz z innowacją systemy wizyjne

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08. Ekspolatacja i programowanie systemów robotyki

4. technik architektury krajobrazu (314202), z innowacją aranżacja wnętrz tworzenie zielonej infrastruktury miast z elementami fotografii oraz z innowacją florystyka-hortiterapia

RL.21.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22.Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Branżowa Szkoła I Stopnia w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej prowadzi nabór w roku szkolnym 2022/2023 w następujących zawodach:

– fryzjer (514101), FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

– magazynier- logistyk (432106) AU.22. Obsługa magazynów

– kierowca -mechanik (832201) AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego

– mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

– elektromechanik pojazdów samochodowych (741203), MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

– lakiernik samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

– blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

– mechanik motocyklowy (723107), MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

– kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

– cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

– piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

– przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

– kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

– pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

– drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

– kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

– kominiarz (713303), BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich

– elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

– elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

– murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

– stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

– tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

– krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

– ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

– sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

– monter sieci i instalacji sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

– betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

– blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

– dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

– cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

– mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

– operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz w innych zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa branżowego.

 Ósmoklasisto, nasza nowoczesna szkoła to dobry wybór!

Więcej informacji na temat kierunków kształcenia i rekrutacji, organizacji praktyki zawodowej u pracodawców otrzymasz od naszych doradców zawodowych i komisji rekrutacyjnej:

Tel. 532518475, tel.759587915, tel. 77 4007277

e-mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

W siedzibie szkoły od poniedziałku do piątku 8:00-15:00 ,

45-036 Opole ul. Luboszycka 9