Rekrutacja 2020/2021

Zapraszamy do Branżowej Szkoły I Stopnia w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej.

Mamy jeszcze wolne miejsca !

Szczegóły http:https%3A%2F%2Fakr.webd.pro%2Fstrona4/rekrutacja/