Procedury pracy w Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1 września 2020 r.

Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszej procedury, wewnętrznych regulaminów, a także wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r. wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami