Wybierz zawód: technik informatyk z innowacją informatyka śledcza. Umiejętności i kompetencje z zakresu informatyki śledczej poszukiwane są przez największych pracodawców branży IT. Masz wrażenie, że „dogadanie” się w języku Java jest dużo prostsze niż rozmowa z młodszym bratem, czy siostrą?

Wybierz zawód technik informatyk           czas nauki= 5 lat

http:https%3A%2F%2Fakr.webd.pro%2Fstrona4/rekrutacja/

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej zapewnia każdemu uczniowi naszego Publicznego Technikum praktykę zawodową w najlepszych firmach  informatycznych w  regionie w których nasi uczniowie i absolwenci znajdą zatrudnienie, oraz praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.

Nasze praktyki zawodowe – gwarancją twojego sukcesu na rynku pracy.

Praca z najnowszymi technologiami jest na wyciągnięcie ręki!

Rozpocznij naukę na kierunku Technik informatyk i rozwijaj
z nami swoje pasje.

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Chcesz wykonywać zawód przeszłości?
 • Jesteś aktywny i przedsiębiorczy?
 • Chcesz zdobyć pewny i opłacalny zawód?
 • Uwielbiasz nowe technologie? Świat komputerów nie ma dla Ciebie tajemnic?
 • Fascynuje Cię rozkładanie komputera na części pierwsze i składanie na nowo?
 • Masz wrażenie, że „dogadanie” się w języku Java jest dużo prostsze niż rozmowa z młodszym bratem, czy siostrą?
 • Jasno i precyzyjnie formułujesz myśli?
 • Masz zdolności organizacyjne?

W trakcie nauki na kierunku Technik informatyk zdobędziesz wiedzę
 i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
 • administrowania systemami operacyjnymi;
 • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
 • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
 • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 • programowania aplikacji internetowych;
 • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

           Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej w Publicznym Technikum w Opolu jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki i dzięki naszej Akademii są przygotowani do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga zajęcia dodatkowe z informatyki śledczej:

 • przestępczość intelektualna, cyber przestępczość, prawo karne, zastosowanie nowoczesnych technik informatyki śledczej we współpracy z itinerariuszami zewnętrznymi.