Podstawy programowania i podstawy prawa – filmy edukacyjne dla uczniów

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do zapoznania się z filmami edukacyjnymi dotyczącymi podstaw programowania oraz podstaw prawa. Materiały zostały przygotowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z naukowcami i ekspertami. To dodatkowe wsparcie, z którego mogą skorzystać uczniowie i nauczyciele w czasie nauki zdalnej.
Podstawy programowania

Wśród materiałów przygotowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy znalazły się filmy dotyczące podstaw programowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzą je doświadczeni eksperci, naukowcy i znawcy programowania.
Uczniów szkół podstawowych zachęcamy do udziału w wirtualnym warsztacie, który prowadzi Maciej Kowalski. Wspólnie z uczniami bawi się on językiem Scratch i krok po kroku tworzy różne obiekty w świecie kultowego Minecrafta.

Starszych uczniów zapraszamy do objerzenia warsztatów dotyczących podstawowych metod numerycznych w Javie (algorytm Euklidesa, funkcje rekurencyjne, bisekcja, metoda Newtona). Zajęcia prowadzi dr inż. Piotr Kowalski. Na przykładzie Javy pokazuje działanie podstawowych konstrukcji programistycznych, takich jak instrukcje warunkowe, pętle czy funkcje.

Dla uczniów szkół podstawowych zostały przygotowane także filmy dotyczące podstaw programowania mikrokontrolerów (wprowadzenie do platformy Arduino) oraz wstępu do analizy danych z internetu z językiem Python. Pierwszy z warsztatów, który poprowadzi dr Bartosz Krajnik, to kompilacja najważniejszych informacji niezbędnych do rozpoczęcia przygody z programowaniem mikrokontrolerów.

Z kolei w filmie dotyczącym wstępu do analizy danych z internetu z językiem Python (na podstawie materiałów dr. inż. Jarosława Drapały) uczniowie dowiedzą się, jak z wykorzystaniem prostych narzędzi języka Python można analizować duże zbiory danych, pochodzących np. z internetu. Prowadzący, dr inż. Dariusz Gąsior, objaśnia najważniejsze elementy związane z programowaniem w Pythonie i przedstawia podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, filtrowaniem i wizualizacją danych.

O jednym z najciekawszych wyzwań współczesnej technologii, jakim jest sztuczna inteligencja, opowiada mg inż. Sylwia Majchrowska. Z filmu uczniowie dowiedzą się, jak w prosty sposób w języku Python można skonstruować własny model rozwiązujący pozornie prosty problem – rozróżnienia psa od ciastka na podstawie zdjęć. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży znającej podstawowe struktury programistyczne.

https://www.youtube.com/watch?v=N8fxWXUJXyI
Podstawy prawa

Uczniów, którzy interesują się prawem, zachęcamy do obejrzenia dwóch wykładów. Pierwszy z nich dotyczy pojęcia, istoty oraz genezy państwa, jak też pojęcia prawa oraz jego relacji z innymi normami postępowania. W materiale zostało omówione także miejsce konstytucji w hierarchii źródeł prawa. Wykład prowadzi dr hab. Bogumił Szmulik

Drugi z wykładów dotyczy podstaw prawa karnego oraz prawa cywilnego. Prowadzi go dr Krzysztof Szczucki. W części dotyczącej prawa karnego prowadzący omawia funkcje prawa karnego oraz zasady postępowania w sprawach nieletnich. Z kolei z części dotyczącej prawa cywilnego przybliża kwestie dotyczące praw konsumentów oraz podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego.

źródło: MEN