Plan dyżurów psychologa – pedagoga szkolnego:

Poniedziałek:10:00-13:00

Wtorek 8:00-11:00

Środa 8:00-12:00

Czwartek 8:00-15:30 ( w tym surdopedagog i pedagog specjalny-terapeuta 8:00-10:30)

Piątek 8:00-13:00