Osocze ozdrowieńców może pomóc!

Szanowni Państwo!
W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa. W związku z powyższym zachęcam wszystkich nauczycieli oraz sympatyków opolskiej oświaty, którzy przeszli COVID-19, do oddania osocza tak bardzo potrzebnego wszystkim tym, którzy trudno znoszą tę chorobę.

Pamiętajmy, że osocze można oddać tylko w RCKiK w Opolu. W oddziałach terenowych (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa) nie ma takiej możliwości.
Kto może oddać osocze? Kiedy ozdrowieniec nie może oddać osocza?

Ozdrowieńcy, którzy przechorowali COVID-19 i chcą oddać osocze, muszą spełnić takie same wymagania co krwiodawcy. Ponadto osoby te muszą spełniać dodatkowe kryteria:
osoby po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji,
osoby bez ciężkiej, przewlekłej choroby,
osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie było wykonywanej operacji, zabiegu endoskopowego,
osoby, które spełniają kryteria dla dawców krwi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Osoby, które w przeszłości otrzymywały przetoczenia krwi lub jej składników oraz kobiety, które były kiedykolwiek w ciąży podlegają odrębnej procedurze: pobranie próbki krwi i oznaczenia przeciwciał do antygenów HLA przed donacją osocza.

Czy wcześniej trzeba przejść badania? Do kogo zgłosić się w pierwszej kolejności jeśli chce się oddać osocze?

Rekomendujemy wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są ustalane indywidualnie z każdym dawcą. Nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.

Kontakt:
RCKiK w Opolu – tel.: 77 44 13 817, 77 44 13 810
e-mail: lekarz@rckik-opole.com.pl

Czy podawanie osocza jest skuteczną metodą leczenia Covid-19? Czy są inne terapie?

Lekarze podkreślają, że stosowanie osocza ozdrowieńców, zawierającego przeciwciała, przynosi bardzo dobre efekty w leczeniu chorych na Covid-19 z objawami zagrażającymi życiu. Terapia polega na przetoczeniu osocza rekonwalescentów osobie chorej, co blokuje lub hamuje rozwój wirusów.

Czy ozdrowieniec otrzyma na dzień, lub więcej zwolnienie z pracy?

Osobę, która oddała osocze jako ozdrowieniec obowiązują takie same zasady i przywileje jak każdego Krwiodawcy. Krwiodawca po oddaniu krwi ma prawo do dnia wolnego od pracy i nauki i zawsze może żądać zaświadczenia o oddaniu krwi podpisanego przez lekarza. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996(Dz. U. Nr 60 poz. 281) & 12 oraz Ustawa o Publicznej Służbie Krwi (Dz. U. Nr 106 z 1997 r. poz. 681 rozdz. 2,artykuł 9 punkt 1 ustawy).
Pracodawca ma obowiązek respektować zaświadczenie i zapłacić pracownikowi jak za dzień przepracowany.

źródło: Kuratorium Oświaty w Opolu, mat. udostępniony w dniu 23.11.2020 r.
https://www.kuratorium.opole.pl/