O Akademii Rzemiosła w programie „Opolskie o Poranku” TVP3 Opole

28.05.2020r. O Akademii Rzemiosła w programie „Opolskie o Poranku” TVP3 Opole z dziennikarzami rozmawiali: Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu (przedstawiciel organu prowadzącego szkołę) i Łukasz Denys Dyrektor Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej w skład której wchodzą : Branżowa Szkoła I Stopnia, Publiczne Technikum, Publiczna Szkoła Policealna