„MY, POLACY. O POLSKOŚCI ŚLĄSKA”

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej zaangażowała się w realizację
projektu edukacyjnego „My, Polacy. O polskości Śląska”, którego celem jest przypomnienie
młodzieży, że Śląsk i jego przodkowie wykazywali się niezwykłym hartem ducha, mądrością, a nade
wszystko umiłowaniem Ojczyzny, dzięki czemu możemy żyć w wolnej Polsce.
Uczniowie Akademii wzięli udział w tematycznych lekcjach języka polskiego przeprowadzonych przez mgr Joannę Kozdraś, dotyczących sytuacji społeczno-politycznej Śląska na przestrzeni dziejów Polski.
01 grudnia młodzież klasy IIA oraz IVA uczestniczyła w koncercie tematycznym dotyczącym projektu w Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Opolu.