Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka upamiętnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, obchodzony 10 grudnia. 

Dzień Praw Człowieka,Human Rights Day .

Dzień ten poświęcony jest przestrzeganiem praw człowieka na całym świecie.