Lakiernik samochodowy- zostań fachowcem poszukiwanym przez pracodawców!

LAKIERNIK SAMOCHODOWY 

Lakiernik samochodowyprzeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.

 Lakiernik posiada:

 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, narzędziami specjalnymi
 • znajomość podstaw rysunku technicznego
 • wiedzę odnośnie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego
 • zna budowę i zasadę działania silników spalinowych,
 • zna budowę pojazdów samochodowych i ich podzespołów
 • potrafi wykonywać pomiary nadwozi samochodowych
 • posiada umiejętność wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
 • potrafi wykonywać naprawy blacharskie i przygotować nadwozie lub jego elementy do lakierowania
 • posiada umiejętność wykonywania połączeń zgrzewanych, spawanych klejonych i lutowych
 • posiada umiejętność nanoszenia powłok lakierniczych oraz ich wykończenia.

 
Wybrane zadania zawodowe:

 • oczyszczanie mechaniczne powierzchni (za pomocą szczotek drucianych, papieru ściernego, szlifierek mechanicznych);
 • odrdzewianie za pomocą środków chemicznych (fosol);
 • odtłuszczanie za pomocą środków zmydlających i organicznych (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna ekstrakcyjna);
 • wyrównywanie powierzchni kitami szpachlowymi;
 • wygładzanie powierzchni i matowienie (papierem ściernym i szlifierkami mechanicznymi);
 • gruntowanie (pokrywanie powierzchni emalią gruntową), jedno-lub wielowarstwowe;
 • suszenie zagruntowanej powierzchni w temperaturze odpowiedniej dla emalii gruntowej;
 • usuwanie usterek powstałych w czasie gruntowania (zacieki, kurz) papierem ściernym oraz odpylanie;
 • mycie powierzchni gruntu benzyną ekstrakcyjną i przecieranie gazą pyłochłonną;
 • nakładanie natryskowe emalii dekoracyjnej, jedno-lub wielowarstwowe, na przygotowaną powierzchnię (metodą pneumatyczną, hydrodynamiczną i elektrostatyczną);
 • suszenie lub wypalanie w zależności od stosowanej emalii;
 • usuwanie powstałych usterek (pęcherzyków i drobnych wtrąceń) za pomocą papieru ściernego;
 • polerowanie powierzchni za pomocą past polerskich;
 • mycie karoserii środkami zawierającymi substancje woskowe.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej zapewnia każdemu uczniowi naszej branżowej szkoły I stopnia praktykę zawodową w najlepszych zakładach rzemieślniczych, mikro ,małych i średnich przedsiębiorstwach naszego regionu tak aby nasi uczniowie i absolwenci znaleźli zatrudnienie, oraz praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.

Nasze praktyki zawodowe – gwarancją twojego sukcesu na rynku pracy.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej zyskała nowego partnera strategicznego– Toyota Szic Opole. Zapewniamy uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia możliwość kształcenia w zawodach branży mechanicznej przy użyciu najnowszego sprzętu, wyposażenie pracowni zawodowych- sprzęt i urządzenia stosowane przy budowie napędów hybrydowych, organizację praktyk i staży uczniowskich, wizyt studyjnych oraz realizację wspólnych projektów we współpracy z Politechniką Opolską.

Dowiedz się więcej link:

http://radio.opole.pl/103,325214,najpierw-praktyka-a-pozniej-praca-na-miejscu-umi
http:https%3A%2F%2Fakr.webd.pro%2Fstrona4/nasz-strategiczny-partner/

Tylko u nas dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu czeladniczego oraz gwarancja dobrej praktyki zawodowej.

Zgłoś się do nas a my pomożemy ci w załatwieniu formalności i miejsca twojej praktyki zawodowej u pracodawcy tel. 532 518 475 lub 759 587 915. 

 O Naszej szkole….

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice – to wyjątkowe miejsce dla uczniów chcących zgłębiać wiedzę, realizować pasje, zdobywać umiejętności i kompetencje  oraz  poszerzać swoje horyzonty myślowe w różnorodnych obszarach.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej jest jedyną w naszym regionie i w kraju  Szkołą Publiczną powołaną przez największy samorząd gospodarczy- Izbę Rzemieślniczą w Opolu zrzeszającą cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje pracodawców w ramach wspólnego projektu z kluczową uczelnią techniczną naszego regionu- Politechniką Opolską. Izba Rzemieślnicza w Opolu jest przedstawicielem  2500 zakładów rzemieślniczych, w tym 1156 zakładów szkolących uczniów.

Celem przyświecającym powstaniu Akademii było utworzenie szkoły przyjaznej uczniom i ich rodzicom, szkoły twórczej, szkoły akademickiej wspierającej rozwój swoich wychowanków.
Nowoczesny system nauczania, nacisk na naukę języków obcych, przygotowanie do egzaminów czeladniczych, szeroka gama innowacji, wyjazdów studyjnych, warsztatów, gwarancja praktyk zawodowych, zajęć fakultatywnych realizowanych na Politechnice Opolskiej, kameralna atmosfera, umożliwiają uczniom efektywną edukację, troskliwe wychowanie oraz rozwój i kształtowanie własnych osobowości.

Kierunki kształcenia w Akademii są  zgodne z Regionalną Strategie Innowacji Województwa Opolskiego a także na dopasowywanie programu do bieżących potrzeb otoczenia gospodarczego tak Opolszczyzny.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej to szkoła z pasją kształcąca zawodowców zgodnie z oczekiwaniami pracodawców w Publicznym Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia.

 Ósmoklasisto, nasza nowoczesna szkoła to dobry wybór!

Więcej informacji na temat kierunków kształcenia i rekrutacji, organizacji praktyki zawodowej u pracodawców  otrzymasz od naszych doradców zawodowych i komisji rekrutacyjnej:

Tel. 532518475, tel.759587915, tel. 77 4007277

e-mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

W siedzibie szkoły od poniedziałku do piątku 8:00-15:00 ,

45-036 Opole ul. Luboszycka 9