Kurs pedagogiczny

Izba Rzemieślnicza w Opolu zapraszamy chętne osoby na kurs pedagogiczny, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia zaczynamy 12 kwietnia 2021 r. i potrwają do 27 kwietnia 2021 r.

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA !

Kurs obejmuje 48 godzin zajęć.
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 453 79 71, 77 454 31 73 w. 22 lub 20

źródło: Izba Rzemieślnicza w Opolu