Informacja dla uczniów klas I, II i III Szkoły Branżowej I stopnia

Tydzień od 01.09.2022 r. uczniowie klasy I B i 1 G rozpoczynają szkołę zajęciami dydaktycznymi w szkole. Od 05.09 do 09.09.2022 r. odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.

Tydzień od 01.09.2022 r. uczniowie klasy II B i III B odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Od 05.09 do 09.09.2022 r. odbywają zajęcia dydaktyczne w szkole.