Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych Odkryj swój talent! 9-13 listopada 2020

Niezbędne informacje na temat tegorocznej edycji tygodnia dostępne są na stronie internetowej European Vocational Skills Week .

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

EVSW jest wydarzeniem wymiany informacji o dobrych praktykach kształcenia zawodowego realizowanych w Europie. W roku 2020  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbędzie się od 9 do 13 listopada  w Berlinie i będzie dostępny cyfrowo on-line  w całej Unii Europejskiej.

W ramach tygodnia zostaną przyznane nagrody dla projektów i działań, które są zgodne z jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 – „Europejski zielony ład” lub „Europa dostosowana do ery cyfrowej”.

Nagradzane są najlepsze staże i praktyki widziane oczami ucznia, najlepsi opiekunowie praktyk oraz praktycznej nauki zawodu przedsiębiorstwa wspierające i organizujące u siebie systemowe szkolenia kadry, innowacyjne instytucje szkoleniowe.

O nagrodę ubiegać mogą się  również naukowcy zajmujący się kształceniem zawodowym oraz szkoły promujące przedsiębiorczość.

Zapraszamy do organizacji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Państwa szkole. Niech to będzie dobra okazja do promocji Państwa działań i Państwa szkół.

Niezbędne informacje na temat tegorocznej edycji tygodnia dostępne są na stronie internetowej European Vocational Skills Week .

Źródło: Kuratorium Oświaty w Opolu. Mat. udostępniony w dniu 09.10.2020 r.