Dyplom Uznania dla Publicznego Technikum w Opolu

Nasze technikum otrzymało Dyplom Uznania od Opolskiego Kuratora Oświaty a wszystko dzięki Stypendium, które otrzymał nasz uczeń od Prezesa Rady Ministrów.