Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych

Uczniowie i słuchacze Branżowej Szkoły I Stopnia, Publicznego Technikum i Publicznej Szkoły Policealnej przedłużamy naukę zdalną do 29 listopada 2020 r.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19