Biznesowy Listopad 2020r.


Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia przygotowują i prezentują swoje biznesplany zgodne ze swoimi przyszłymi zawodami. W tym tygodniu za pomocą aplikacji MS Teams zaprezentowano biznesplany z branży cukierniczej, branży hotelarskiej, gastronomicznej, handlowej oraz motoryzacyjnej za dwa tygodnie kolejne prezentacje.
Uczniowie w planowaniu swojej przyszłej działalności gospodarczej zaprezentowali między innymi: strukturę przyszłego przedsięwzięcia gospodarczego, plan marketingowy, analizę SWOT, plan inwestycyjny, analizę finansową oraz proponowane formy zabezpieczenia.
Gratulujemy uczniom tak profesjonalnych biznesplanów i świetnych wystąpień!!!