4 moduł projektu „Europejskie szkoły demokracji i partycypacji – partnerstwa szkół”

W dniach 17.04.2023 – 20.04.2022 w ramach projektu „Europejskie szkoły demokracji i partycypacji – partnerstwa szkół” (organizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Nadrenii Palatynacie [Pädagogisches Landesinstitut RLP] ) nauczyciele naszej szkoły wspólnie z kolegami z Polski i Niemiec biorą udział w seminarium wyjazdowym w Neustadt (Niemcy). 🇵🇱🇩🇪Głównym celem seminarium jest nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeniami, przygotowanie do realizacji kolejnych etapów projektu: wymianę młodzieży.


Już w czerwcu będziemy gościli u siebie uczniów ze szkoły zawodowej z Nadrenii- Palatynatu ( NEUWIED, Niemcy)