11 listopada 2020 r. Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada, w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Po 123 latach rozbiorów państwa, dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Imperium Habsburgów, tereny Polskie odzyskały suwerenność państwową. Święto został wprowadzone ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej w 1937 r., ale II woja światowa i ustrój polityczny sprawiły, że święto zostało przywrócone dopiero w 1989 r.

Źródło: wikipedia

;