Materiały do pobrania dla uczniów

Opolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Opolu informuje, że TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I STOPNIA, który rozpoczyna się 19 kwietnia i potrwa do 14 maja 2021r odbywać się będzie na dzień dzisiejszy w formie zdalnej.
Na stronie WZDZ ( http://www.wzdz.opole.pl) w zakładce oferta-turnusy klasa I zamieszczane będą co tydzień materiały dla uczniów.

TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I STOPNIA w CKZ w Dobrodzieniu (zawód stolarz), który rozpoczyna się 19 kwietnia i potrwa do 14 maja 2021r, odbywać się będzie w formie zdalnej, na platformie MS teams. Hasło i login oraz rozkład zajęć wysłane zostaną na adres mailowy ucznia.

2. Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.03.2021 – 31.05.2021. Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 r. wyniosło – 5.457,98 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 136). I rok nauki – nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia 272,90 zł brutto, II rok nauki – nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia 327,48 zł brutto, III rok nauki – nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia 382,06 zł brutto, przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia 218,32 zł brutto.

Kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

Lista podręczników dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Technikum w Opolu i Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu, na rok szkolny 2020/2021