Materiały do pobrania dla słuchaczy

Zapraszamy słuchaczy Publicznej Szkoły Policealnej na zajęcia w dniu 23 października 2020 r (piątek) o godz. 15.00

Prosimy słuchaczy o odbiór skierowania na badania lekarskie. (sekretariat, codziennie godz. 7.30-15.30)

Wniosek dla kandydatów do Szkoły Policealnej do pobrania