Materiały do pobrania dla rodziców

kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

1. Dane do uiszczenia opłaty za legitymację szkolną
Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu ul. Luboszycka 9, 45-038 Opole

Bank Spółdzielczy Grodków:

62 88700005 2001 0032 8843 0003

kwota : 14, 76 zł
tytuł: opłata za legitymację szkolną, imię i nazwisko ucznia

2. Dane do uiszczenia opłaty za legitymację szkolną

Publiczne Technikum w Opolu, ul. Luboszycka 9, 45-038 Opole

Bank Spółdzielczy Grodków

06 88700005 2001 0032 8869 0001

kwota : 14, 76 zł

tytuł: opłata za legitymację szkolną, imię i nazwisko ucznia

Kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

Oferta ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2020/2021:

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych 14.09.2020 godz.17:00 sala nr 13 ( AULA II piętro) w budynku szkoły Opole ul. Luboszycka 9.

Wnioski do branżowej szkoły I stopnia, technikum do pobrania