Biblioteka

Nauczyciel-bibliotekarz: mgr Katarzyna Aleksandrowicz

Godziny pracy biblioteki: Wtorek godz. 12.00-15.00

Sala nr 11 , II piętro

Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Hasło tegorocznego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi : „Z książką Ci do twarzy”

Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku i ma na celu zwrócenie uwagi na dużą rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych, propagowanie zainteresowania książką, rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa, przedstawienie aktualnej oferty biblioteki , integrację środowiska szkolnego, zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły.

Biblioteka szkolna ogłasza zbiórkę książek – komiksów, lektur, młodzieżowych. Jeżeli masz w domu książki, które nie są Ci już potrzebne – przynieś je do biblioteki szkolnej. Przyczynisz się do wzbogacenia naszego księgozbioru. Zbiórka będzie trwać przez cały październik w bibliotece szkolnej.

Biblioteka informuje, że na stronie epodreczniki.pl dostępne są materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, także z kształcenia zawodowego: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/ksztalcenie-zawodowe

Pages: 1 2